Historiaa


Joukko asianharrastajia kokoontui 17.7.1935 Ikaalisten yhteiskoululle neuvottelemaan ja päättämään kotiseutu- ja museoyhdistyksen perustamisesta. Läsnä oli 4 naista ja 14 miestä. Puhetta johti apteekkari Arvo Erholm ja pöytäkirjaa piti rehtori Uuno Hietalahti. Hietalahti mainitsi alustuspuheessaan, että useat paikkakuntalaiset olivat harrastaneet "muistoesineiden" keräämistä ja puuhanneet myös museota. Asioiden eteenpäin viemiseksi oli tarpeen perustaa yhdistys. Esimerkiksi naapurikunta Hämeenkyröön oli perustettu vastaava kotiseutuyhdistys jo pari vuotta aiemmin.

Lukuisia puheenvuoroja käytettiin ja yksimielisesti päätettiin perustaa Ikaalisten Kotiseutu- ja Museoyhdistys. Yhdistyksen tarkoituksena oli koota, järjestää ja säilyttää Ikaalisten historiaa ja kulttuuria esittäviä rakennuksia ja esineitä, elvyttää ja ylläpitää harrastusta ja kunnioitusta Ikaalisten niin vanhempaan kuin uudempaankin historiaan. Tavoitteita olivat kotiseutumuseon perustaminen, museoesineiden kerääminen, kotiseututoiminta ja paikkakunnan tunnetuksi tekeminen.

Ensimmäiseen johtokuntaan valittiin apteekkari Arvo Erholm, opettajat Seth Vesa, Iivari Mattila ja Kalle Ylitörmä, rehtori Uuno Hietalahti sekä lehtori Einari Autero. Varajäseninä olivat opettajat Kaarle Hankala ja Vilho Korhonen sekä maisteri Alli Salovaara. Ikaalisten Kotiseutu- ja Museoyhdistys hyväksyttiin yhdistysrekisteriin 22.1.1938.

1930-luvulla kerättiin museoesineistöä ja valokuvattiin vanhoja rakennuksia. Yhdistys teki tuolloin muun muassa aloitteen hautausmaan kunnostamisesta. Yhdistyksen toiminnassa oli tauko vuosina 1947-50 ja tämän jälkeen oli jälleen 6-7 vuoden vireämmän toiminnan kausi. Johtokunnan puheenjohtajan Arvo Erholmin muutettua pois paikkakunnalta ja sihteeri Seth Vesan kuoleman jälkeen yhdistyksen toiminta oli hiljaista vuosina 1958-62. Mainittakoon tässä vielä, että apteekkineuvos Arvo Erholm oli myöhemmin perustamassa apteekkimuseoa Qwenselin taloon Turussa.

Vuonna 1963 yhdistys aktivoitui jälleen. Toiminnan herättelijöinä olivat 50-luvun johtokunnan jäsenet Viljo Hiekka, Viljo Lahtinen, Viljo Toriseva, Iivari Mattila ja varajäsen Toivo Änkö. Vuosikokous pidettiin 12.8.1963 Oman Tuvan kabinetissa. Tässä "uudessa perustamiskokouksessa" olivat läsnä Viljo Hiekka, Onni Lautasalo, Iivari Mattila, Väinö Saurio, Heikki Seppälä ja Toivo Änkö. Kokouksessa yhdistyksen säännöt muokattiin ajanmukaisiksi ja päätettiin muuttaa yhdistyksen nimi Ikaalinen-Seuraksi. Muotoseikkojen hiominen kesti kuitenkin yli 20 vuotta ja opetusministeriö vahvisti säännöt ja uuden nimen vasta 2.9.1985. Ikaalinen-Seura -nimeä kuitenkin on käytetty vuodesta 1963 saakka. Vuodesta 1963 lähtien yhdistyksen toiminta on ollut jatkuvaa.

Kotiseutu- ja Museoyhdistyksen taipaleen alkuvaiheessa puheenjohtajana toimi 22 vuoden ajan apteekkari Arvo Erholm. Vuosina 1964-70 Ikaalinen-Seuran nuijanvarressa oli maanviljelijä Erkki Hakala ja hänen jälkeensä toimittaja Onni Lautasalo. Vuosina 1981-1994 puheenjohtajana toimi kaupunginjohtaja Sakari Tuomola. Tuomolan jälkeen seuran puheenjohtajaksi valittiin kotiseutuneuvos Jaakko Koskelo ja tätä tehtävää hän hoiti vuoden 2004 loppuun saakka. Vuodet 2005-2012 seuraa luotsasi projektipäällikkö Maria Käkelä. DI Juha Wiljakan puheenjohtajuus alkoi vuonna 2013. Seuran 75-vuotisjuhlavuonna 2010 Jaakko Koskelo nimitettiin Ikaalinen-Seuran kunniapuheenjohtajaksi.

Sihteereinä ovat toimineet maisteri Vilho Suoniemi 1940-luvulla, opettaja Seth Vesa 1950-luvulla, kunnansihteeri Heikki Seppälä vuosina 1964-66, rakennusmestari Pentti Nykänen vuosina 1966-67, lehtori Jaakko Koskelo vuosina 1968-69 ja taloudenhoitaja Antti Vänni vuoteen 1973. Tuula Eränen hoiti sihteerin tehtäviä lähes 20 vuotta, vuoteen 1994; vuosina 1981-82 sihteerinä toimi Väinö Salokangas. Tuula Eräsen jälkeen sihteeriksi valittiin vuonna 1995 Leena Sälli, joka hoiti sihteerin tehtäviä kymmenen vuoden ajan. Kevätkokouksessa 2005 sihteeriksi valittiin Juha Wiljakka. Juhan jälkeen seuran sihteeriksi vuonna 2013 valittiin Eila Järvinen, joka toimi sihteerinä vuoden 2022 vuosikokoukseen saakka. Arttu Lammi oli seuran sihteeri vuoden ajan ja vuosikokouksessa 2023 sihteeriksi valittiin Suvi Veramo.

Rahastonhoitajina (nykyinen termi on taloudenhoitaja) ovat vuodesta 1964 alkaen olleet pankinjohtaja Viljo Toriseva vuosina 1964-70, pankinjohtaja Touko Rahnasto vuosina 1974-84, pankinjohtaja Juha Räsänen vuosina 1985-86, toimittaja Riitta-Liisa Myllymäki vuosina 1987-90 ja toimitusjohtaja Heikki Seppälä vuosina 1991-2002. Vuoden 2003 alussa rahastonhoitajan tehtävät siirtyivät Kirsti Seppälälle. Kirstin jälkeen taloudenhoitajan tehtäviä hoiti pääkirjanpitäjä Anne Metsäranta vuoden 2015 alkuun saakka. Taloudenhoitajana toimii tällä hetkellä Päivi Viitamäki.