18.5.16

Kutsu: digitointipäivä Omalla Tuvalla su 29.5. klo 11-16

Kansallisarkisto on mukana eurooppalaisessa Community as Opportunity -projektissa (www.arkisto.fi/coop), johon osallistuu 17 eri arkistoa, yliopistoa ja muuta tutkimusorganisaatiota 11 Euroopan maasta. Projektin yhtenä tavoitteena on kehittää työkaluja yksityisten hallussa olevien vanhojen aineistojen digitointiin ja yleisön saataville asettamiseen.

Kansallisarkisto on hankkinut aineiston digitointia varten neljä liikkuvaa digitointiasemaa, minkä lisäksi eurooppalaisella tasolla kehitetään yhteistä Topoteekki-alustaa (www.topotheque.eu), jonka kautta digitoitu aineisto tulee karttapohjaisen käyttöliittymän kautta kaikkien kiinnostuneiden saataville. Aineiston omistajat määrittelevät, tuleeko aineisto paikalliseen Topoteekkiin vain katseltavaksi vai saako se Creative Commons -lisenssin, joka sallii myös jatkokäytön. Kansainvälinen arkistotutkimuksen keskus ICARUS (www.icar-us.eu) on sitoutunut säilyttämään pysyvästi vuoden 2018 loppuun jatkuvan projektin aikana Topoteekkeihin sijoitetun sähköisen aineiston.

Toteutuessaan CO:OP-hanke ratkaisee olemassa olevia saatavuuteen ja käyttöoikeuslisensseihin liittyviä ongelmakohtia sekä tarjoaa historian harrastajille työkaluja kotiarkistojen laadukkaaseen digitointiin ja aineiston pitkäaikaiseen säilytykseen. Sukututkijat ja paikallishistorian tutkijat saavat puolestaan käyttöönsä aiemmin ulottumattomissa olleita aineistoja.

Kukin digitointihankkeeseen osallistuva taho järjestää viisi digitointitapahtumaa, jonne yleisö voi tuoda omia historiallisia aineistojaan ja digitoida ne sähköiseen muotoon. Kansallisarkisto järjestää ensimmäisen Suomessa pidettävän digitointitapahtuman yhdessä Ikaalinen-Seuran kanssa Ikaalisten Omalla Tuvalla sunnuntaina 29.5. klo 11-16. Kansallisarkisto siirtää tapahtumassa digitoidut kuvat Ikaalisten omaan Topoteekkiin, jossa ne ovat kaikkien kiinnostuneiden tutkittavissa ja kommentoitavissa.

Tule siis mukaan ja digitoi omat vanhat aineistosi digitointipäivän aikana sähköiseen muotoon! Jotta tekijänoikeus- ja henkilörekisteririskeiltä vältytään, ota mukaan ainoastaan selvästi historiallista eli viime sotien aikaista ja sitä vanhempaa aineistoa. Mieti myös etukäteen, haluatko aineistosi vain yleisön katseltavaksi vai hyväksytkö myös sen, että aineistoa voidaan myös jatkokäyttää esim. kirjoissa ja eri tahojen verkkosivuilla.